You are currently viewing Zasady odzyskiwania podatku VAT z zagranicy

Zasady odzyskiwania podatku VAT z zagranicy

Jeżeli w ramach prowadzenia swojej działalności gospodarczej tankuje się paliwo, dokonuje opłat drogowych, parkingowych czy też wynajmuje noclegi w hotelach, można ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą. Odbywa się to na zasadzie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Za VAT zapłacony z tytułu utrzymania floty, czyli różne naprawy, czy zakup części samochodowych. Firma transportowa ubiegać się może o zwrot podatku za zakup oleju silnikowego, płynu ad-blue, hamulcowego czy płynu do spryskiwaczy. Ponadto, podatek VAT za przeprawy promowe, mosty oraz tunele również podlega zwrotowi.

Zwrot VAT dla przewoźników

Osoby, które prowadzą działalność transportową za granicą, mogą ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku. Muszą jednak spełniać określone wymagania, aby mogli złożyć stosowny wniosek. Jeśli chodzi o odzyskanie VAT z UE dla przewoźników, to ich firma musi być zarejestrowana jako podatnik VAT i muszą oni świadczyć swoje usługi na terenie krajów Wspólnoty Europejskiej. Przepisy mówią, że wniosek o zwrot podatku VAT trzeba złożyć najpóźniej do końca września kolejnego roku. Wyjątek stanowi Holandia oraz Belgia, z których można odzyskać podatek do 5 oraz 3 lat wstecz. Zwrot przysługuje podmiotom, które nie mają zarejestrowanej siedziby firmy w krajach, z których ubiegać będą się o zwrot.

O zwrot zapłaconego podatku mogą wnioskować z tytułu korzystania z różnego rodzaju usług bądź dokonywania zakupów, które są ściśle związane z prowadzoną przez nich działalnością. Zwrot dokonywany jest na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku oraz faktur lub paragonów z Austrii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji oraz Węgier. W niektórych krajach Unii Europejskiej nie są uznawane paragony fiskalne, a jedynie faktury. Do tych krajów należy Belgia, Bułgaria, Cypr, Irlandia, Malta, Rumunia oraz Chorwacja. W krajach, takich jak Grecja i Włochy uznawane są jedynie paragony fiskalne.

O zwrot podatku można ubiegać się samodzielnie, jednak warto skorzystać z usług firmy, która zajmuje się tym profesjonalnie. W przypadku błędnie wypełnionego wniosku czas oczekiwanie na zwrot podatku się wydłuży lub wręcz można otrzymać karę z Urzędu Skarbowego. W związku z tym bezpieczniej jest powierzyć to zadanie firmie zewnętrznej, która może znacznie przyspieszyć czas oczekiwania na zwrot. Dzięki firmie zewnętrznej można oszczędzić czas związany z barierami językowymi, czy też nieznajomością prawa danego kraju.