You are currently viewing Co przedsiębiorca musi wiedzieć o MiLoG?

Co przedsiębiorca musi wiedzieć o MiLoG?

Niemiecka ustawa Mindestlohngesetz o płacy minimalnej, popularnie nazywana MiLoG, obowiązuje od 2015 roku i jest powodem niemałych kontrowersji wśród między innymi polskich przedsiębiorców. Według wielu osób wprowadzone regulacje są zbyt ogólne i niejasne, co utrudnia właściwe rozliczanie stawek kwot minimalnych kierowców zawodowych.

Rozliczenia za pracę kierowcy

rozliczanie milogJest to związane z coraz częstszymi doniesieniami o wyrokach sądowych związanych z płacą minimalną wydanych na korzyść przewoźników. Wykonując przewozy na terenie Niemiec, które są objęte obowiązkiem wypłacania kierowcy płacy minimalnej, jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia kierowców, którzy przyjeżdżają pracować na ternie naszego zachodniego sąsiada. Służby celne na terenie Niemiec prowadzą stałe kontrole pojazdów, które mają wykazać, czy ten obowiązek jest spełniany. Zgłoszenie można wygodnie dokonać przez stronę internetową, a cała procedura trwa zaledwie pięć minut. Kwestia właściwego liczenia diet i ryczałtów za nocleg zawsze była dla przedsiębiorców skomplikowanym procesem, który wymagał ciągłej kontroli swoich pracowników i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. W kontekście niemieckiej sytuacji prawnej poprawne rozliczanie MiLoG stanowi przedmiot wielu dyskusji.

rozliczanie milogW przypadku, w którym pracodawca wypłaca swoim pracownikom oprócz regularnego wynagrodzenia diety z tytułu delegacji zagranicznych, powinien zastosować jeden z trzech wariantów określonych przez niemieckie służby. W pierwszym z nich do płacy minimalnej zaliczamy część, która jest przeznaczona na faktyczne koszty wyżywienia i podróży służbowej, w drugiej w przypadku braku przepisów regulujących diety powinny być uwzględnione faktycznie poniesione wydatki. W trzecim z wariantów z kolei, jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztów poniesionych przez pracownika, należy wyliczyć diety na podstawie najniższej obowiązującej stawki za wyżywienie i nocleg – tylko kwota, która pozostała po odjęciu powinna być uwzględniona przy rozliczaniu płacy minimalnej. Właściwe rozliczenie pensji naszego pracownika przy uwzględnieniu wszystkich zmiennych może być niekiedy bardzo trudne.

Konieczna jest znajomość nie tylko polskiego prawa, ale również tego obowiązującego w krajach, do których oddelegowani zostali nasi pracownicy. W przypadku, w którym nie jesteśmy pewni, że damy radę samodzielnie wszystko rozliczyć, warto zainwestować w profesjonalnych doradców, którzy pomogą nam postępować zgodnie z prawem przy rozliczaniu i archiwizowaniu niezbędnych danych.